Chính sách bảo mật

moonlightmee là ai

My website address is: https://moonlightmee.com

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Bình luận

Khi bạn truy cập để lại bình luận trên trang web, dữ liệu của bạn sẽ được thu thập và hiển thị trong biểu mẫu bình luận, đó cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Thư viện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có bao gồm dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại bình luận trên trang web của Moon, bạn vui lòng cung cấp tên, địa chỉ email và trang web của mình trong cookie. Bạn sẽ không cần phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại bình luận khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của Moon, một cookie tạm thời sẽ được thiết lập để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị hủy khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, một số cookie cũng được thiết lập để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ thông tin đăng nhập”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài báo, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó sẽ hết hạn sau 1 ngày.
Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web của Moon có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó .

Phân tích

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai
Dữ liệu của bạn tồn tại trong bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của bình luận đó sẽ được lưu giữ vô thời hạn. Điều này để các bình luận của bạn tự động được nhận ra và tự động phê duyệt những bình luận tiếp theo thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Nếu bạn yêu mến và đăng ký trở thành thành viên trên trang web của Moon, thông tin cá nhân của các bạn cũng được lưu trữ trong hồ sơ cá nhân một cách an toàn và minh bạch. Các bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào (ngoại trừ việc bạn không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Quyền hạn của bạn đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web của Moon hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp đã xuất của dữ liệu cá nhân được lưu giữ, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp. Bạn cũng có thể yêu cầu xóa mọi dữ liệu cá nhân được lưu giữ. Điều này không bao gồm nghĩa vụ lưu giữ những dữ liệu sử dụng cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Bình luận của khách truy cập (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.

Điên thì có sao

BÓNG MA

Tôi sinh ra với đôi chút trục trặc và mẫn cảm quá mức cần thiết, mọi người ạ. Những năm hai mươi, tôi là con

ĐỌC TIẾP